Rażąco niska cena

Jednym z ważniejszych przepisów, który uległ zmianie po ostatniej nowelizacji PZP jest art. 90 ust. 1 i 2. Przepis ten dotyczy konstrukcji ceny rażąco niskiej i, we wcześniejszym brzmieniu, często budził poważne kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że zaoferowanie przez... Read More →

Progi unijne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi... Read More →