Ucywilizowanie zamówień poniżej progów

Koniec ubiegłego roku zaowocował pojawieniem się dwóch orzeczeń Sądów Okręgowych, z których wynika, że zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniu przed KIO podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami prawa – ustawy... Read More →