Możliwość zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawców

W dniu 07 września 2016 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. zgodnie z którym wynagrodzenie to ma wynosić 2000 zł (w 2016 r. wynosi... Read More →