Kiedy wskazywanie nazw podwykonawców jest obowiązkowe

Zamawiający powinien mieć na uwadze fakt, że jeśli chce, aby konkretne postanowienie zostało zawarte w ofercie, musi w odpowiedni sposób ukształtować SIWZ, aby było to wiążące dla wykonawców. Jako przykład można wskazać sytuację, gdy zamawiający świadomie nie ukształtował treści... Read More →