Brak możliwości uzupełnienia oferty o dokumenty, których nie zawierała pierwotna oferta

W dniu 04 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok (sygnatura C‑387/14) dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, w którym stwierdzono m. in.: nie jest dopuszczalne by po upływie terminu zgłoszeń do... Read More →